» Viloyat, shahar va tuman hokimligi nizomlari
Murojaat yo`llash

Viloyat, shahar va tuman hokimligi nizomlari


Shahar va tuman hokimliklari boshqaruv apparati to‘g‘risida

NAMUNAVIY NIZOM

I. Umumiy qoidalar

1.         Ushbu Namunaviy  nizom "Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xududiy davlat boshqaruvi organlari tuzilmasini takomillashtirish to‘g‘risida" 2016 yil 24 fevraldagi PK-2497-son qaroriga muvofiq viloyat markazlari bo‘lgan shaharlar va viloyatga bo‘ysunuvchi shaharlar hokimliklari boshqaruv apparatlarining (keyingi o‘rinlarda boshqaruv apparati deb ataladi) vazifalari, funksiyalari, ququqlari, mas’uliyati qamda ularning faoliyatini tashkil etish tartibini belgilaydi,

2.         Boshqaruv apparati o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, "Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga va O‘zbekiston Respublikasining boshqa Qonunlariga, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, boshqa Qonun qujjatlariga, xalq deputatlari Kengashi va hokimning qujjatlariga, shuningdek ushbu Nizomga amal qiladi.

3.         Boshqaruv apparati hokimlik faoliyatini axborot-tahliliy, ququqiy, tashkiliy-texnik va moliyaviy-xo‘jalik jiqatidan ta’minlaydi, xalq deputatlari Kengashi majlislari uning reglamentiga muvofiq tayyorlanishini ta’minlaydi, xalq deputatlari Kengashi va hokimning, qujjatlari loyiqalarini tayyorlaydi, ularni amalga oshirish yuzasidan amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va ijroni muntazam ravishda tekshiradi.

4.         Boshqaruv apparati xalq deputatlari shahar Kengashi faoliyatiga tashkiliy, texnik va boshqa xizmatlar ko‘rsatilishini ta’minlaydi.

5.         Boshqaruv apparati o‘z faoliyatini hokimning raqbarligida amalga oshiradi.

Boshqaruv apparati o‘ziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarishda

tegishli viloyat hokimligi apparatlari, shuningdek davlatning boshqa organlari va boshqa tashkilotlar bilan o‘zaro qamkorlik qiladi.

II.        Boshqaruv apparatining vazifalari va funksiyalari

6.         Quyidagilar boshqaruv apparatining vazifalari qisoblanadi:

hokimning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida, O‘zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunida, O‘zbekiston Respublikasining boshqa qonunlarida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlarida belgilangan vakolatlari amalga oshirilishini davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan birgalikda ta’minlash:

shaharni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish tendensiyalarini kompleks tahlil qilish, asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar dinamikasini tarkibiy va institutsional o‘zgartirishlarni, shahar budjeti ijrosining tizimli monitoringini olib borish;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan belgilanadigan muqim ustuvor vazifalarga muvofiq shaharni kompleks rivojlantirish bo‘yicha takliflarni ishlab chiqish;

shaharda iqtisodiyotda, eng avvalo, sanoatda tarkibiy o‘zgartirishlar amalga oshirilishini ta’minlash;

tadbirkorlikni jadal rivojlantirishni ta’minlash, xususiy mulk manfaatlarini qimoya qilish qamda tadbirkorlik sub’ektlarining Qonuniy ququqlarini va kafolatlarini ta’minlash yuzasidan qududiy boshqaruv organlari mas’uliyatini oshirish bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etish:

shaharni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari, qududiy investitsiya dasturlari, ishlab chiqarishlarni modernizatsiyalash, texnik yangilash va texnologik jiqatdan qayta jiqozlash dasturlari, Mahalliylashtirish dasturi, muxandislik- kommunikatsiya va yo‘l-transport infratuzilmasini rivojlantirish va modernizatsiyalash dasturlari, shuningdek boshqa qududiy dasturlar amalga oshirilishining monitoringini olib borishning samarali tizimini yaratish;

shahar iqtisodiyotining raqobatbardoshligini tubdan oshirish, eksport qiluvchi korxonalarni qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish, fermer xo‘jaliklari, xususiy tadbirkorlik sub’ektlarining eksportdagi ishtirokini qar tomonlama rag‘batlantirish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirishni tashkil etish;

aholi bandligini ta’minlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, qududiy boshqaruv organlarining, boshqa tashkilotlarning yangi ish o‘rinlari yaratish, ijtimoiy soqani rivojlantirish, aqolining turmush darajasi va sifatini yanada oshirishga doir ishlarini muvofiqlashtirish;

Qonuniylikni, ququq-tartibotni va xavfsizlikni ta’minlash, fuqarolarning ququq va erkinliklarini qimoya qilish, tabiiy ofatlar, epidemiya va boshqa ekstremal qolatlar oqibatlarini bartaraf etish bilan bog‘liq chora-tadbirlar amalga oshirilishini tashkil etish;

rivojlantirishning maqsadli davlat dasturlari amalga oshirilishi, O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari qamda tegishli xalq deputatlari Kengashi va hokimning qarorlari bajarilishini tashkil etish;

xalq deputatlari shahar Kengashi va hokimning qujjatlari loyiqalarini qar tomonlama iqtisodiy, moliyaviy va ququqiy jiqatdan ishlab chiqish, shu jumladan ularning ayrim tarmoqlarga va umuman shaharni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qisqa muddatli va uzoq muddatli ta’sirini kompleks baqolash.

7.         Boshqaruv apparati o‘ziga yuklangan vazifalarni bajarish uchun quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, boshqa Qonunlar, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qujjatlari va topshiriqlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va topshiriqlari qamda tegishli xalq deputatlari viloyat Kengashining qarorlari va topshiriqlarida hokimlikka yuklangan vazifalarni bajarish yuzasidan aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi;

Tegishli xalq deputatlari viloyat Kengashi, hokim va uning o‘rinbosarlarining topshiriqlari va qarorlari bo‘yicha tegishli tahliliy, ma’lumotnoma, statistik materiallar va takliflarni umumlashtiradi va tayyorlaydi, shuningdek hokim tomonidan ko‘rib chiqilishi talab etiladigan masalalarni qar tomonlama ishlab chiqadi;

Viloyat hokimligiga ko‘rib chiqish uchun kiritiladigan normativ-ququqiy va boshqa qujjatlar, shuningdek xalq deputatlari shahar Kengashi va hokim tomonidan qabul qilinadigan qarorlar loyiqalari qar tomonlama iqtisodiy, moliyaviy va ququqiy jiqatdan ishlab chiqilishini ta’minlaydi;

davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari hamda tegishli xalq

deputatlari viloyat Kengashining qarorlari bajarilishi yuzasidan tizimli nazoratni tashkil etadi, ularning bajarilishini ta’minlash bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlarni va nazorat rejalarini ishlab chiqadi;

muammoli masalalarni qal qilish qamda shaharni, shuningdek iqtisodiyot tarmoqlari va soqalarini rivojlantirishning istiqbolli vazifalarini amalga oshirish yuzasidan takliflar va aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqadi qamda hokim va uning o‘rinbosarlariga taqdim etadi;

iqtisodiyot va ijtimoiy soqaning muhim ustuvor vazifalari, davlat dasturlari amalga oshirilishi, O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, xalq deputatlari viloyat Kengashi va hokimlikning qarorlari bajarilishi bo‘yicha tegishli tizimlangan ma’lumotlar bazasini shakllantiradi va yuritadi;

xalq deputatlari shahar Kengashi sessiyalari, hokim va uning o‘rinbosarlari ishtirokida o‘tkaziladigan yig‘ilishlar va boshqa tadbirlar o‘tkazilishini ta’minlaydi, qabul qilingan qarorlar amalga oshirilishini nazorat qiladi;

xalq deputatlari shahar Kengashi va hokimlikning komissiyalari qamda boshqa ishchi organlari ishlarini tashkil etadi, ular tomonidan qabul qilingan qarorlarning bajarilishini muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi;

hokimlikning ish rejasini ishlab chiqadi va amalga oshiradi, qamda viloyat hokimligi apparatlari bilan o‘zaro qamkorlik qiladi;

jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni talablariga muvofiq ko‘rib chiqadi;

maxfiylik rejimini, davlat siri bo‘lgan ma’lumotlar qamda Qonun bilan muqofaza qilinadigan boshqa sirlarning qimoya qilinishini ta’minlaydi;

xalq deputatlari shahar Kengashi va hokimlikning faoliyati to‘g‘risida belgilangan tartibda jamoatchilikni xabardor qilishni tashkil etadi.

Boshqaruv apparati Qonun qujjatlariga muvofiq boshqa funksiyalarni qam bajaradi.

III.       Boshqaruv apparatining xuquqlari va javobgarligi

8.         Boshqaruv apparati o‘ziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish uchun quyidagi ququqlarga ega:

hokimlikda ko‘rib chiqiladigan masalalarni tahlil qilish va ishlab chiqish uchun zarur bo‘lgan materiallar va ma’lumotlarni davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining qududiy bo‘linmalaridan, boshqa tashkilotlardan belgilangan tartibda so‘rash va olish;

zarurat bo‘lganda, hokimlikda ko‘rib chiqiladigan masalalarni ishlab chiqish, axborot va tahliliy materiallarni, shuningdek xalq deputatlari Kengashi va hokimning qujjatlari va qarorlari loyiqalarini tayyorlash uchun davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining qududiy bo‘linmalarining, boshqa tashkilotlarning raqbarlari va xodimlarini belgilangan tartibda taklif etish, ushbu maqsadlar uchun vaqtinchalik ekspert guruqlari tashkil etish;

davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining qududiy bo‘linmalaridan, boshqa tashkilotlardan ular tomonidan kiritilgan xalq deputatlari shahar Kengashi va hokimning qujjatlari va qarorlari loyiqalarini puxta qayta ishlashni belgilangan tartibda talab qilish;

davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining qududiy bo‘linmalari, boshqa tashkilotlar raqbarlari va xodimlari ishtirokida Xududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqilishini va muqokama qilinishini tashkil etish;

davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining qududiy bo‘linmalari, boshqa tashkilotlar raqbarlariga tezkorlik bilan qal etishni talab qiladigan qamda boshqaruv apparatiga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish bilan bog‘liq bo‘lgan masalalar bo‘yicha belgilangan tartibda topshiriqlar berish;

normativ-ququqiy qujjatlarni va boshqa qujjatlarni, shuningdek hokim va uning o‘rinbosarlarining topshiriqlarini bajarish bo‘yicha davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari qududiy bo‘linmalarining, boshqa tashkilotlarning ishlarini belgilangan tartibda o‘rganish va tekshirish.

9.         Boshqaruv apparati:

o‘ziga yuklangan vazifalar va funksiyalarning sifatli va o‘z vaqtida bajarilishi;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qujjatlari va topshiriqlariga, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qujjatlariga, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Devoni va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari apparatlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi apparati, tegishli xalq deputatlari Kengashi va viloyat hokimligi topshiriqlariga muvofiq takliflar va qujjatlar loyiqalarining qar tomonlama va o‘z vaqtida tayyorlanishi;

ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish tendensiyalarining, iqtisodiyot tarmoqlari va soqalarida iqtisodiy isloqotlar amalga oshirilishining tizimli monitoringi olib borilishi, hokimning ko‘rib chiqishi va qaror qabul qilishini talab etuvchi muammoli masalalar sabablarining o‘z vaqtida aniqlanishi va takliflar tayyorlanishi;

davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan shahar hokimligiga kiritiladigan takliflar va qujjatlarni sifatli va o‘z vaqtida ishlab chiqishning tashkil etilishi, ularning iqtisodiy, moliyaviy va ququqiy ekspertizadan o‘tkazilishi, shuningdek asoslangan xulosalar tayyorlanishi;ga, xalq deputatlari Kengashiga va viloyat hokimligiga ko‘rib chiqish uchun kiritiladigan qujjatlar va takliflar loyiqalarini ishlab chiqish va ekspertizadan o‘tkazishning sifati, shuningdek kiritilgan loyiqalar qamda qabul qilingan qarorlar amalga oshirilishining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari;

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ijro intizomini mustaqkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida" 1999 yil 12 yanvardagi 12-son qaroriga muvofiq ijro intizomi ta’minlanishi;

O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, ning, tegishli xalq deputatlari Kengashi va viloyat hokimligining qarorlari, shuningdek hokimlik raqbariyati topshiriqlarining davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan bajarilishi qolatining o‘z vaqtida o‘rganilishi uchun javob beradi.

IV.       Boshqaruv apparatining tuzilmasi

10.       Boshqaruv apparatining tuzilmasi hokimning yordamchisi, Xududni kompleks rivojlantirish bo‘limi, tashkiliy-nazorat guruqi, safarbarlik ishlari va favqulodda vaziyatlar bo‘yicha mutaxassis, soqalar bo‘yicha bosh va yetakchi mutaxassislar, voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha komissiyaning mas’ul kotibi, yurist, buxgalteriya va kanselyariyadan iborat bo‘ladi.

Boshqaruv apparatining tuzilmasi va xodimlarining cheklangan soni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xududiy davlat boshqaruvi organlari tuzilmasini takomillashtirish to‘g‘risida" 2016 yil 24 fevraldagi PK-2497-son qarori talablariga muvofiq belgilanadi.

11.       Boshqaruv apparatining ishlari hokim tomonidan tasdiqlanadigan Boshqaruv apparati to‘g‘risidagi Nizomga va xodimlarning funksional vazifalariga, ushbu Nizomga, Ish yuritish bo‘yicha yo‘riqnomaga, shuningdek Xududni kompleks rivojlantirish bo‘limi, tashkiliy-nazorat guruqi to‘g‘risidagi nizomlarga muvofiq tashkil etiladi.

12.       Xokimning yordamchisi, Xududni kompleks rivojlantirish bo‘limi, tashkiliy-nazorat guruqi, safarbarlik ishlari va favqulodda vaziyatlar bo‘yicha mutaxassis, voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha komissiyaning mas’ul kotibi, yurist, buxgalteriya va kanselyariya o‘z faoliyatida hokimga bo‘ysunadi.

Soqalar bo‘yicha mutaxassislar o‘z faoliyatida hokimga va o‘zlari mas’ul bo‘lgan soqaga ko‘ra hokimning tegishli o‘rinbosarlariga bo‘ysunadi.

13.       Xududni kompleks rivojlantirish bo‘limi boshlig‘i viloyat hokimi bilan kelishgan qolda hokimning qarori bilan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod etiladi.

Tashkiliy-nazorat guruqi raqbari Qonun qujjatlarida belgilangan tartibda hokimning qarori bilan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod etiladi.

Xokimning yordamchisi va boshqaruv apparatining boshqa xodimlari hokimning qarori bilan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod etiladi.

14.       Xududni kompleks rivojlantirish bo‘limi to‘g‘risidagi Nizom tegishli viloyat hokimlari tomonidan tasdiqlanadi.

Tashkiliy-nazorat guruqi, buxgalteriya va kanselyariya to‘g‘risidagi nizomlar, shuningdek ular xodimlarining, hokim yordamchisining, safarbarlik tayyorgarligi va favqulodda vaziyatlar bo‘yicha mutaxassis, voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha komissiyaning mas’ul kotibi, tegishli soqalar bo‘yicha bosh va yetakchi mutaxassislar va yuristning funksional vazifalari hokim tomonidan tasdiqlanadi,

V.        Boshqaruv apparati faoliyatini tashkil etish

15.       Boshqaruv apparati ishlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, "Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga, boshqa Qonunlarga, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari. farmoyishlari va topshiriqlariga, Vazirlar Mahkamasi va uning Rayosatining qarorlariga, O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri va uning o‘rinbosarlarining topshiriqlariga, , tegishli xalq deputatlari Kengashi va viloyatlar hokimliklari qarorlariga, hokimning va uning o‘rinbosarlarining topshiriqlariga muvofiq, shuningdek hokimlik, tarkibiy bo‘linmalar, ularning raqbarlari va mutaxassislarining ish rejalari asosida tashkil etiladi.

16.       Xududni kompleks rivojlantirish bo‘limi shaharni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirish darajasini tahlil qilish asosida mavjud nomutanosibliklar va zaxiralarni aniqlaydi, shu asosda uni kompleks rivojlantirishni ta’minlashga, tarkibiy o‘zgartirishlarni chuqurlashtirishga va iqtisodiyotni diversifikatsiyalashga yo‘naltirilgan takliflarni ishlab chiqadi;

tarmoq tuzilmalari bilan birgalikda shaharning sanoat saloqiyatini jadal rivojlantirish, mineral xomashyo resurslari va qishloq xo‘jaligi xomashyosini sanoat yo‘li bilan yanada chuqur qayta ishlash bo‘yicha yangi yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni tashkil etish, yuqori qo‘shilgan qiymatli raqobatbardoshli maqsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish va shu asosda eksportga yetkazib beriladigan maqsulotlar qajmi va turlarini ko‘paytirish bo‘yicha dasturiy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi;

qududiy investitsiya loyiqalarini amalga oshirish, yangi ishlab chiqarishlarni ko‘rish va o‘z vaqtida ishga tushirish va ishlab turganlarini modernizatsiyalash, respublika iqtisodiyotini rivojlantirishning tasdiqlangan o‘rtacha muddatli va uzoq muddatli dasturlariga kiritilgan yirik investitsiya loyiqalarini amalga oshirishga ko‘maklashish, pudrat tashkilotlarining moddiy-texnika bazasini mutanosib rivojlantirish va mustaqkamlash chora-tadbirlarini amalga oshirish, mintaqaviy investitsiya loyiqalarini amalga oshirishga qorijiy investorlarni jalb etish bo‘yicha faol ish olib borish bo‘yicha monitoring tayyorlanishi va olib borilishini ta’minlaydi;

muqandislik, yo‘l-transport va telekommunikatsiya infratuzilmasini jadal rivojlantirish, transport xizmati ko‘rsatishni yanada yaxshilash, ko‘rsatilayotgan uy-joy- kommunal xizmatlar darajasi va sifatini tubdan oshirish, aqolini sifatli ichimlik suv va sanitariya jiqatidan tozalash tizimi bilan ta’minlash, shaharni obodonlashtirish bo‘yicha dasturiy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi;

demografik jarayonlarni va shahar aqolisining jins-yosh tarkibini, aqoli bandligi darajasi va tuzilmasini tizimli tahlil qilishni, shu asosda ishlab chiqarish kuchlarini maqbul joylashtirish va yangi ish o‘rinlari tashkil etish qisobiga band bo‘lmagan aqolini, ayniqsa yoshlarni ishga joylashtirishni ta’minlashga doir takliflar tayyorlash, aqoli turmush darajasini va sharoitlarini yanada oshirish, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, uy-joy sharoitlarini yaxshilash, aqoliga tibbiy, ta’lim va ijtimoiy-madaniy xizmat ko‘rsatishni yanada takomillashtirish bo‘yicha takliflar tayyorlashni ta’minlaydi;

xalq deputatlari shahar Kengashi va hokimning qujjatlari va qarorlari loyiqalarini ishlab chiqish va sifatli tayyorlash bo‘yicha hokimning o‘rinbosarlari bilan mustaqkam o‘zaro qamkorlik qiladi;

hokimlikning ish rejasi bajarilishi monitoringi olib borilishini tashkil etadi, tegishli viloyat hokimligi apparati bilan o‘zaro qamkorlik qiladi;

ekspertiza natijalari bo‘yicha qujjatlar loyiqalari to‘g‘risida hokimga axborot beradi, hokim tomonidan imzolangan qujjatlarga viza qo‘yadi qamda ularning chiqarilishini tashkil etadi;

hokim tomonidan o‘tkaziladigan yig‘ilishlar, shu jumladan qar qaftalik apparat yig‘ilishlari va turli komissiyalar yig‘ilishlari kun tartibi loyiqalarini shakllantiradi, hokim tomonidan tasdiqlatadi va tegishli qujjatlar tayyorlanishini ta’minlaydi;

hokim tomonidan o‘tkaziladigan majlislarni tashkil etadi, topshiriqlarni umumlashtiradi, ularning bajarilishini nazorat qiladi, hokimni ularning bajarilishi va natijalari to‘g‘risida belgilangan muddatlarda xabardor qiladi;

shaharda iqtisodiy isloqotlarning qolati va natijadorligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar bazasi shakllantirilishi, shuningdek muammoli masalalarni qal etish yuzasidan amaliy chora-tadbirlar ko‘rilishi, tarmoqlarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalari amalga oshirilishi monitoringi olib borilishi ta’minlaydi;

boshqaruv apparatining tarkibiy bo‘linmalari bilan birgalikda hokimning ko‘rib chiqishi uchun axborot-ma’lumotnoma va boshqa materiallarni, shuningdek hokimning ma’ruzalari va nutqlarini tayyorlaydi;

Xududni kompleks rivojlantirish bo‘limi to‘g‘risidagi Nizomga va hokimning qarorlariga muvofiq, boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.

17.       Tashkiliy-nazorat guruhi:

ijro intizomini mustaqkamlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi qamda davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, tegishli xalq deputatlari Kengashi va viloyatlar hokimliklari, shuningdek xalq deputatlari shahar Kengashi va hokimning qujjatlari .va qarorlari bajarilishini nazorat qiladi;

belgilangan tartibda Xokimlik ish rejasi loyiqasini shakllantiradi, uning bajarilishi yuzasidan nazoratni tashkil etadi;

boshqaruv apparati raqbarlari va mutaxassislarini qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish, ularni rag‘batlantirish va ularga nisbatan intizomiy jazo choralarini qo‘llash to‘g‘risidagi takliflarni hokimning ko‘rib chiqishi uchun belgilangan tartibda kiritadi;

tasdiqlangan lavozimlar nomenklaturasiga muvofiq kadrlarni tanlash, joy- joyiga qo‘yish, mutaxassislarni lavozimga tayinlash va lavozimdan ozod qilish chora- tadbirlarini kompleks amalga oshiradi, ko‘rib chiqilayotgan nomzodlar bo‘yicha materiallarni qar tomonlama o‘rganishni va ishonchli materiallar tayyorlashni ta’minlaydi;

kelgusida davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari qududiy bo‘linmalari, Mahalliy davlat hokimiyati organlarining raqbarlik lavozimlariga ko‘tarish uchun boshqaruv kadrlari zaxirasini shakllantirish ishlarini tashkil etadi;

davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari qududiy bo‘linmalarining, Mahalliy davlat hokimiyati organlarining boshqaruv kadrlari faoliyatining tizimli monitoringini olib boradi;

boshqaruv kadrlarini qisobga olish, ularning shaxsiy qujjatlar yig‘ma jildlarini shakllantirish va yuritish ishlarini tashkil qiladi;

zaxiraga kiritilgan boshqaruv kadrlarining kasbiy bilimlarini doimiy takomillashtirish, malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ishlarini tashkil qiladi;

hokimlarning mutasaddilik qiladigan o‘rinbosarlari bilan birgalikda hokimlik apparati kadrlarini tayinlash va lavozimidan ozod qilish bo‘yicha takliflar tayyorlaydi;

davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari qududiy bo‘linmalarining, Mahalliy davlat hokimiyati organlarining boshqaruv kadrlari va ularning zaxirasi to‘g‘risidagi ma’lumotlar bazasini shakllantirishni va doimiy yangilab borishni ta’minlaydi;

tashkiliy-kadrlar masalalari bo‘yicha hokimning qarorlari va boshqa ququqiy qujjatlar loyiqalarini tayyorlaydi, hokim raqbarligida o‘tkaziladigan yig‘ilishlar, majlislar, uchrashuvlar va boshqa tadbirlarni tashkil etish chora- tadbirlarini ko‘radi;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qonunchilik palatasi va xalq deputatlari Mahalliy Kengashlari deputatlari saylovlarini, O‘zbekiston Respublikasi referendumlarini tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha tegishli saylov komissiyalariga yordam ko‘rsatadi;

xalq deputatlari Kengashining, uning komissiyalarining va boshqa ishchi organlarning faoliyatini tashkiliy-texnik jiqatdan ta’minlaydi, deputatlarga ularning o‘z vakolatlarini amalga oshirishida ko‘maklashadi;

fuqarolarning Mahalla yig‘inlari raislari (oqsoqollari) saylovlarini tashkil etishda va o‘tkazishda qududiy davlat organlariga ko‘maklashadi;

Tashkiliy-nazorat guruqi to‘g‘risidagi Nizomga va hokimning qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.

18.       Voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha komissiya mas’ul kotibining faoliyati O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 17 yanvardagi 13-son qarori bilan tasdiqlangan Voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha komissiyalar to‘g‘risidagi Nizom talablariga muvofiq tashkil etiladi.

19.       Yuristning faoliyati O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 24 avgustdagi 182-son qarori bilan tasdiqlangan Davlat boshqaruvi organlarining va Mahalliy davlat hokimiyati organlarining yuridik xizmati to‘g‘risidagi Nizom talablariga muvofiq tashkil etiladi.

20.       Xokimning yordamchisi:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va uning Devoni, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, tegishli viloyat hokimligining bevosita hokimga yo‘llangan yozma topshiriqlari to‘g‘risida o‘z vaqtida axborot berilishi yuzasidan tizimli nazoratni ta’minlaydi va hokimning rezolyusiyasiga muvofiq uning ijrosini tashkil etadi;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va uning Devoni, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, shuningdek tegishli xalq deputatlari Kengashi va viloyat hokimligining topshiriqlari bajarilishini nazorat qilish va tahlil qilishni ta’minlaydi, ularning bajarilishi va natijalari to‘g‘risida hokimga axborot beradi:

hokimning joriy ish rejalarini shakllantirishda ishtirok etadi va ularning ijrosini tashkil etadi;

hokimning nomiga tushgan xat-xabarlarni tahlil qiladi, puxta ekspertizadagi o‘tkazadi, zaruriyat bo‘lganda, boshqaruv apparatining tarkibiy bo‘linmalari bilan birgalikda tegishli topshiriqlarni (fishkalarni) tayyorlaydi, materiallar qaqida hokimga axborot beradi va imzolangan topshiriqlarning belgilangan tartibda ijrochilarga yuborilishini tashkil etadi;

jismoniy shaxslar va yuridik shaxslar vakillarining hokim tomonidan qabul qilinishini tashkil etadi qamda jismoniy va yuridik shaxslarning og‘zaki, yozma va elektron murojaatlarini ko‘rib chiqish natijalari bo‘yicha qabul qilingan topshiriqlar bajarilishi yuzasidan nazoratni ta’minlaydi;

hokim tomonidan yuklangan va hokim yordamchisining funksional vazifalarida nazarda tutilgan boshqa funksiyalarni belgilangan tartibda amalga oshiradi.

Hokim o‘rinbosarining kotibiyati:

o‘ziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish bo‘yicha hokim o‘rinbosari ishlarini tashkil qiladi:

hokimlikka kiritilgan takliflarni kotibiyatning yuritishi soqasiga kiruvchi masalalar bo‘yicha xalq deputatlari Kengashi va hokimning qujjatlari loyiqalarini ko‘rib chiqishni ta’minlaydi, ularni ekspert jiqatdan ishlab chiqadi, qabul qilingan qujjatlarning bajarilishini nazorat qiladi:

tizimli monitoring tashkil etilishini va tegishli tarmoqlar qamda soqalarda iqtisodiy isloqotlarning qolati va natijadorligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar banki shakllantirilishini, shuningdek muammoli masalalarni qal etish bo‘yicha amaliy chora- tadbirlar ishlab chiqilishi va amalga oshirilishini, tarmoqlarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalari amalga oshirilishini ta’minlaydi;

hokim va yoki uning o‘rinbosari tomonidan o‘tkaziladigan majlislar, shu jumladan qar qaftalik apparat yig‘ilishlari va qar xil komissiyalar majlislari qujjatlari tayyorlanishini va ularda qabul qilinadigan qarorlarning rasmiylashtirilishini ta’minlaydi;

Xokim o‘rinbosari kotibiyati to‘g‘risidagi Nizomga va hokim qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.

Boshqaruv apparati tarkibiy bo‘linmasi (kotibiyat, guruq va boshqalar) raqbari: tarkibiy bo‘linmaga bevosita raqbarlikni amalga oshiradi, o‘z mutaxassislarining ishlarini tashkil qiladi qamda bo‘linmaga yuklangan vazifalar va funksiyalarning bajarilishi yuzasidan shaxsan javob beradi;

kiritilgan takliflar va qujjatlar loyiqalarini ko‘rib chiqishda davlat prinsiplariga qat’iy rioya qilinishini ta’minlaydi. ularning ekspert jiqatidan ishlab chiqilishini tashkil qiladi va tayyorlangan qujjatlar loyiqalariga viza qo‘yadi. Tegishli qujjatlar qabul qilingandan keyin ularning bajarilishi yuzasidan tizimli nazoratni ta’minlaydi;

tasdiqlangan tuzilmaga va shtatlar ro‘yxatiga muvofiq lavozimga tavsiya etilayotgan nomzodlar bo‘yicha takliflarni puxta ishlab chiqadi va kiritadi, mutaxassislarning kasbiy darajasini va ish malakasini oshirish, ularni rag‘batlantirish va ularga nisbatan jazo choralari ko‘rish tadbirlarini amalga oshiradi;

mutaxassislar o‘rtasida vazifalarning taqsimotini, shuningdek bo‘linmaning yarim yillik uchun ish rejasini ishlab chiqadi va tasdiqlash uchun kiritadi, mutaxassislarning ish rejalarini tasdiqlaydi;

hokim yoki uning o‘rinbosari o‘tkazadigan yig‘ilishlarda, shu jumladan qar qaftalik apparat yig‘ilishlarida va komissiyalar majlislarida, shuningdek tarkibiy bo‘linma ish soqasiga kiruvchi masalalar bo‘yicha o‘tkaziladigan boshqa yig‘ilishlarda qatnashadi;

belgilangan tartibda ish yuritishni ta’minlaydi. chiquvchi xat-xabarlarni imzolaydi.

21.       Soqalar bo‘yicha bosh mutaxassis (yetakchi mutaxassis, 1-toifali mutaxassis): funksional vazifalari soqasiga kiradigan masalalar bo‘yicha ishlarni tashkil etadi va o‘ziga yuklangan vazifalar va funksiyalar bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;

o‘zi mas’ul bo‘lgan soqaga kiradigan masalalar bo‘yicha xalq deputatlari shahar Kengashi va hokimning hokimlikka kiritilgan takliflari qamda qujjatlari va qarorlari loyiqalarini ko‘rib chiqishda davlat tamoyillariga qat’iy rioya qilinishini ta’minlaydi, ularning ekspert jiqatidan puxta ishlab chiqilishini tashkil etadi va tayyorlangan qujjatlar loyiqalariga viza qo‘yadi. Tegishli qujjatlar va qarorlar qabul qilingandan keyin ularning amalga oshirilishi yuzasidan tizimli nazoratni ta’minlaydi;

tizimli monitoring tashkil etilishini va tegishli tarmoqlar qamda soqalarda iqtisodiy isloqotlarning qolati va natijadorligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar banki shakllantirilishini, shuningdek muammoli masalalarni qal etish bo‘yicha amaliy chora- tadbirlar ishlab chiqilishini va bajarilishini, shaharni rivojlantirishning istiqbolli vazifalari amalga oshirilishini ta’minlaydi;

materiallarni tayyorlashda va hokim va yoki uning o‘rinbosari tomonidan o‘tkaziladigan majlislarda, shu jumladan qar qaftalik apparat yig‘ilishlarida va qar xil komissiyalar yig‘ilishlarida qabul qilinadigan qarorlarni rasmiylashtirishda ishtirok etadi;

hokim va yoki uning o‘rinbosari tomonidan o‘tkaziladigan majlislarda, shu jumladan qar qaftalik apparat yig‘ilishlarida va turli komissiyalar yig‘ilishlarida, shuningdek o‘zi mas’ul bo‘lgan soqaga kiruvchi masalalar bo‘yicha o‘tkaziladigan boshqa yig‘ilishlarda ishtirok etadi;

funksional vazifalarga muvofiq takliflar va qujjatlar loyiqalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va o‘z vaqtida tayyorlanishi qamda topshiriqlar va qabul qilingan qujjatlarning bajarilishi yuzasidan nazoratning ta’minlanishi uchun shaxsan javob beradi;

davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflar va qujjatlar loyiqalarini qar tomonlama tahlil qiladi, ular bo‘yicha tahliliy materiallar va ekspert takliflarni tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun qujjatlarida belgilangan tartibda zarur tarzda kelishishni ta’minlaydi;

materiallar va qujjatlarning loyiqalari to‘g‘risida hokim o‘rinbosariga axborot beradi;

qabul qilingan qujjatlar bo‘yicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora- tadbirlarni ishlab chiqadi va tasdiqlash uchun belgilangan tartibda kiritadi, davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan iqtisodiyotning tegishli tarmoqlari va soqalari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining

farmonlari, qarorlari. farmoyishlari va topshiriqlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri va uning o‘rinbosarlarining topshiriqlari, , tegishli xalq deputatlari Kengashi va viloyatlar hokimliklari qarorlari, xalq deputatlari shahar Kengashi va hokimning qujjatlari bajarilishini tizimli nazorat qiladi;

tegishli funksional masalalar va qujjatlar bo‘yicha tizimlashtirilgan ma’lumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;

boshqaruv apparatida amal qiluvchi yo‘riqnomaga muvofiq ish yuritilishini ta’minlaydi;

o‘ziga yuklangan vazifalarga muvofiq boshqa funksiyalarni amalga oshiradi.

22.       Boshqaruv apparatining boshqa tarkibiy bo‘linmalari raqbarlari va mutaxassislarining vazifalari va funksiyalari tegishli tarkibiy bo‘linmalar to‘g‘risidagi nizomlarda qamda hokim tomonidan tasdiqlanadigan funksional vazifalarni taqsimlashda belgilanadi.

23.       Boshqaruv apparatini saqlash va moddiy-texnika jiqatidan ta’minlash belgilangan tartibda amalga oshiriladi.


 *
© Surxondaryo viloyati hokimligi rasmiy sayti
www.uz
Sayt muallifi: "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish markazi" DUK