To'ra Bobolov temir yo'l va avtomobil yo'li yoqasidagi obodonlashtirish ishlarini o'rgandi